Kontaktné údaje

Marek Kyrcz
Slnečná 164/18
029 01 Námestovo
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421950499182
E-mail: kyrcz@kmservice.sk

Osobný odber- sklad
Rabčice 157
029 45 Rabčice
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Marek Kyrcz

Otváracie hodiny kontaktného centra:
Pondelok - Sobota: 8:00-17:00

Nedeľa: zatvorené

Otváracie hodiny výdajného miesta:

Pondelok - Piatok: 16:30-18:00

Sobota-Nedeľa: dohodou

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Marek Kyrcz
Sídlo spoločnosti: Slnečná 164/18, 029 01 Námestovo

IČO: 53634047
DIČ: 1126983121 (neplatiteľ DPH)

Podnikateľ je zapísaný dňa 01.03.2021 v živnostenskom registri, vedenom Okresným úradom v Námestove, pod číslom 560-28098.

Bankové spojenie
Bankový účet

IBAN: SK85 1100 0000 0029 4212 2561

SWIFT (BIC): TATRSKBXT

Tatra banka ,a.s.

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Žiline pre Žilisnký kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovenská republika

Telefón: +421 41 763 21 30
E-mail: info@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Prevádzkovateľ si vyhradzuje plné právo na obsah
tohto webu. Kopírovanie jej obsahu je krádež!